Energilekene fra 9 - 11 juni 2023

Velkommen til Stavanger!

Les informasjon om Energilekene 2023
Les hele program for Energileken 2023.
I 2023 vil det konkurreres i bowling, fotball, golf, løp, volleyball, kanonball og spinning.
Når
9 - 11 juni 2023
Stavanger
Idretter
All
Bowling
fotball
Golf
E-Sport
Volleyball
Kanonball
Spinning og Velodrom
Nordsjørittet
Nordsjørittet
Terrengløp
Lucky Bowl Mariero, Langflåtveien 29, 4017 Stavanger og Lucky Bowl Åsen, Auglendsmyrå 9, 4016 Stavanger
Bowling
Bowling
Havørnbanen, Tananger Ring, 4056 Tananger
Fotball
Fotball
Bærheim golfpark, Bærheimveien 39, 4312 Sandnes
Golf
Golf
Haven Esport, Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger
E-Sport
E-Sport
Vår Energi Arena Sola, Åsnutvegen 44B, 4050 Sola
Volleyball
Volleyball
Vår Energi Arena Sola, Åsnutvegen 44B, 4050 Sola
Kanonball
Kanonball
Vår Energi Arena Sola, Åsnutvegen 44B, 4050 Sola
Spinning og Velodrom
Spinning og Velodrom
Egersund til Sandnes
Nordsjørittet
Nordsjørittet
Nærbø til Sandnes
Nordsjørittet
Nordsjørittet
Vår Energi Arena Sola, Åsnutvegen 44B, 4050 Sola
Terrengløp
Terrengløp